Privacy statement

Het Platform voor Kroon op je Werk vindt de privacybescherming van de bezoekers van haar website belangrijk en gaat zorgvuldig met je persoonsgegevens om. Door je persoonsgegevens in te voeren op de website ga je ermee akkoord dat wij je gegevens in overeenstemming met dit privacy statement gebruikt. We houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Welke gegevens worden verwerkt?

Wij verwerken de persoonsgegevens die we van je ontvangen. De volgende persoonsgegevens worden site verzameld en door ons alleen gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten:

  • Contactformulier: naam, e-mail en telefoonnummer
  • Formulier nieuwsbrief: naam en e-mail

Wij maken voor formulieren op onze website(s) gebruik van WordPress. Wanneer je het Contactformulier invult worden de gegevens per e-mail naar ons verzonden en niet online opgeslagen. Wanneer je het formulier nieuwsbrief invult worden de gegevens online opgeslagen. Bekijk het privacy beleid van WordPress op https://wordpress.org/about/privacy/

Gegevens verstrekken aan derden

Wij zullen je persoonlijke informatie nooit verkopen of verhuren aan anderen. Wij zullen je gegevens alleen in uitzonderlijke gevallen aan anderen doorgeven als je daar toestemming voor geeft of wanneer de wet ons daartoe dwingt.

Inzage, correctie en verwijdering

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt hiervoor een verzoek tot ons richten door een e-mail te sturen naar info@kroonopjewerk.org, onder vermelding van je naam en adres. We zullen binnen vier weken na ontvangst een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen we de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren. De gegevens van het Formulier nieuwsbrief kun je zelf online inzien, corrigeren en verwijderen.

Beveiliging en bewaartermijn

Je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Met leveranciers van software die voor de technische ondersteuning gegevens kunnen inzien zijn afspraken gemaakt over de bescherming van persoonsgegevens. We bewaren je persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk is voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft.

Cookies

Op onze website wordt alleen gebruikgemaakt van zogenaamde third-party cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op je computer worden geplaatst. Wij gebruiken deze gegevens onder andere om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Je kunt je internetbrowser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kun je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Het kan dan echter zijn dat je niet van alle onderdelen van onze website gebruik kunt maken.

Copyright

Alle inhoud op deze website valt onder het copyright van het Platform voor Kroon op je Werk, maar mag worden gedeeld via sociale media, blogs, etc. Daarbij is bronvermelding een voorwaarde.

Mocht wijziging van ons privacy statement nodig zijn, dan vind je op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Datum laatste wijziging: 24 juli 2020